Czy to już? INDEED!!!!

Trenerzy Indeed to eksperci, którzy latami zdobywali doświadczenie, jako praktycy w swoich specjalizacjach. Teraz stworzyli zespół, by uzupełniać swoje kompetencje i realizować szkolenia w formie blended learning.

Założenia realizowanego przez nas programu szkoleń, są zbudowane na bazie trzech filarów:

ZESPÓŁ TRENERÓW – PRAKTYKÓW

Prowadzący szkolenia – trenerzy Indeed, na co dzień współpracują jako konsultanci z różnego rodzaju organizacjami. Dzięki temu mogą w praktyce weryfikować liczne narzędzia oraz być na czasie z najnowszymi trendami w swojej specjalizacji. Zebranym doświadczeniem dzielą się podczas warsztatów, opisując wiele prawdziwych sytuacji, problemów i przykładów na ich rozwiązanie, co uczestnikom szkoleń pozwala lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Każdy z trenerów jest ekspertem w swojej dziedzinie, a łącząc ich w jeden zespół możemy spojrzeć na organizację pod różnym kątem i kompleksowo wspierać rozwój zawodowy jej pracowników.

Negocjacje + Komunikacja – Anna Skoczylas

Inteligencja emocjonalna + Sprzedaż – Sylwia Dąbrowska

Przywództwo + Myślenie systemowe – Tomasz Kopczyński

Strategia organizacji + Zarządzanie projektami – Grzegorz Szałajko

Zarządzanie zmianą + Wystąpienia publiczne – Paweł Bochnowski

Marketing + Design thinking – Michał Pawlik

Zwinne projekty + Zarządzanie produktem – Mirosław Dąbrowski

KURSY BLENDED LEARNING

Jednym z założeń prowadzonych kursów jest dodatkowe wyposażenie uczestników w materiały online m. in. video, case study, webinary, wywiady, podcasty. Jest to również odpowiedź na wiele ograniczeń i ciągły brak czasu każdego z nas. Mieszanie ze sobą materiałów online ze szkoleniem na żywo, ma na celu zmaksymalizować łączny efekt zdobywania nowej wiedzy.

Udostępnienie informacji online przed szkoleniem opowiadających np. o zagadnieniach teoretycznych, pozwala na samym szkoleniu skupić się na konkretnych przykładach i przygotować narzędzia do zastosowania w codziennej pracy. Natomiast kontakt online po przeprowadzeniu szkolenia umożliwia odpowiedzenie na pytania, które często pojawiają się dopiero jakiś czas po warsztacie. Dodatkowo jest to świetna okazja, by wspólnie z trenerem przejść przez case study, rozwiązany na bazie nowo zdobytej wiedzy.

KOMPLEKSOWE AKADEMIE

Szkolenia powinny być traktowane jako inwestycja w pracowników, a pośrednio jako inwestycja w całą organizację. Korzystając ze zróżnicowania kluczowych kompetencji naszych trenerów, chcemy kompleksowo wspierać rozwój zawodowy- na wielu obszarach i patrząc przez szeroki pryzmat naszych specjalizacji.

Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić szkolenia w formie akademii – kursów kompleksowo wspierających kompetencje konkretnej grupy pracowników. Są to szkolenia i wykłady wchodzące w szczegóły omawianych zagadnień, ze zwiększonym zakresem oraz przede wszystkim z różnymi prowadzącymi – trenerami Indeed.

Trzy główne filary wspierane dobrą organizacją oraz szkoleniami przygotowanymi na konkretne potrzeby, mają być kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych.

Szymon Górnik, założyciel