Indeed realizuje szkolenia według koncepcji blended learning, polegającej na mieszaniu ze sobą różnych form przekazywania wiedzy. Materiały online: kursy, podcasty, webinary, wywiady i artykuły branżowe są dostępne cały czas. Natomiast podczas uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez naszych ekspertów kładziemy nacisk na wymianę doświadczenia i pracę na konkretnych przypadkach.

Kompetencje, wiedza i doświadczenie prowadzących szkolenia w połączeniu z innowacyjną oferta warsztatów, pozytywnie wpływają na rozwój osobisty uczestników naszych wydarzeń.

ZESPÓŁ
BIZNES
Poprzez połączenie doświadczenia w różnych dziedzinach jesteśmy w stanie dopasować usługi do indywidualnych potrzeb Waszej organizacji.
BLENDED