Piwo Między Projektami #1

Pierwsze wydarzenie, podczas którego w luźnej atmosferze można porozmawiać o biznesie, prowadzonych projektach oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz ze specjalnie zaproszonymi gośćmi – ekspertami w swoich dziedzinach.

Indeed - Piwo Między Projektami #1

Pierwsze spotkanie było dla nas bardzo ważnym projektem ponieważ udowodniło, że Wrocław potrzebuje trochę luźniejszego wydarzenia gdzie można merytorycznie porozmawiać na tematy biznesowe. Na spotkaniu wystąpili Łukasz Czajkowski – Head of Membership, Network and Community w ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Marcin Jagoda – Wrocław PMO Team Leader w Credit Suis. Sesja rozmów tematycznych przebiegła dość spontanicznie, ale jeśli chodzi już o same rozmowy, to toczyły się o wiele dłużej niż formalny przebieg wydarzenia. Uczestnicy zgodnie powiedzieli, że chcą kolejnych spotkań i zaproponowana forma krótkich prelekcji oraz rozmów tematycznych w mniejszych grupach daje wartość.

Czym jest Piwo Między Projektami?

Cykliczne wydarzenia P.M.P., czyli na luzie o biznesie. Ich głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczenia zawodowego oraz nawiązywania nowych kontaktów. Na początek dwa 15-minutowe przygotowane wystąpienia, które otworzą wydarzenie i zainspirują uczestników do dalszych rozmów. Po przerwie na networking, uczestnicy będą mogli wziąć udział w moderowanych rozmowach w mniejszych grupach w sesji “round tables”. Każdy ze stolików ma wyznaczoną osobę, eksperta–facylitatora czuwającego nad przebiegiem rozmowy z konkretnym tematem przewodnim, który zawsze jest prezentowany przed wydarzeniem. Dzięki temu uczestnicy mogą przyjść z gotowymi pytaniami dotyczącymi projektów, nad którymi obecnie pracują lub po prostu dołączyć się do prowadzonych rozmów dzieląc się swoim doświadczeniem. Piątkowa atmosfera, ciekawi goście, którzy znają się na swoich specjalizacjach oraz uczestnicy pracujący w podobnej branży – tak wyglądają spotkania Piwa Między Projektami.

Zobacz informacje o najbliższym wydarzeniu