Piwo Między Projektami #3

Piwo Między Projektami #3

Trzecie spotkanie, na którym poruszyliśmy zagadnienia ekstremalnego przywództwa oraz pracy zespołów w systemie TRIBE. Jak na każdym naszym spotkaniu oprócz inspirujących prelekcji mieliśmy możliwość porozmawiać w mniejszych grupach, wymienić się doświadczeniem, ale przede wszystkim poznać osoby pracujące w podobnych branżach.

Indeed - Piwo Między Projektami #3

Październikowe spotkanie pozwoliło nam kontynuować temat przywództwa na przykładzie taktyki Navy Seals, a zadbała o to Paulina Gawlica pokazując wiele powiązań wojskowo-projektowych. Podczas drugiej prelekcji Grzegorza Bandurowskiego dowiedzieliśmy się czym są plemiona, jak realizują projekty oraz czym zajmuje się wódz w takim zespole. Do drugiej części wydarzenia, podczas której toczą się rozmowy w mniejszych grupach zaprosiliśmy takich ekspertów jak:

  • Kasia Wocław – Praca z zespołami rozproszonymi
  • Adrian Czyczerski – Jak dbać o klienta, czyli dobre praktyki działu supportu
  • Michał P. Słaby – Zwinne słonie, czyli agile w korporacjach
  • Paulina Gawlicka – Przywództwo ekstremalne w codziennych projektach
  • Grzegorz Bandurowski – Jak budować zaufanie i zaangażowanie w zespole

Czym jest Piwo Między Projektami?

Cykliczne wydarzenia P.M.P., czyli na luzie o biznesie. Ich głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczenia zawodowego oraz nawiązywania nowych kontaktów. Na początek dwa 15-minutowe przygotowane wystąpienia, które otworzą wydarzenie i zainspirują uczestników do dalszych rozmów. Po przerwie na networking, uczestnicy będą mogli wziąć udział w moderowanych rozmowach w mniejszych grupach w sesji “round tables”. Każdy ze stolików ma wyznaczoną osobę, eksperta–facylitatora czuwającego nad przebiegiem rozmowy z konkretnym tematem przewodnim, który zawsze jest prezentowany przed wydarzeniem. Dzięki temu uczestnicy mogą przyjść z gotowymi pytaniami dotyczącymi projektów, nad którymi obecnie pracują lub po prostu dołączyć się do prowadzonych rozmów dzieląc się swoim doświadczeniem. Piątkowa atmosfera, ciekawi goście, którzy znają się na swoich specjalizacjach oraz uczestnicy pracujący w podobnej branży – tak wyglądają spotkania Piwa Między Projektami.

Zobacz informacje o najbliższym wydarzeniu