Piwo Między Projektami #5

Piąte spotkanie przebiegło zgodnie z naszą główną agendą, ale udało nam się wprowadzić kilka dodatkowych elementów, które spotkały się z Waszym zainteresowaniem i na dłużej zagoszczą w repertuarze. Jak na wszystkich naszych spotkaniach mieliśmy okazję posłuchać dwóch inspirujących prelekcji, a potem uczestniczyć w sesji round tables z zaproszonymi ekspertami.

Indeed - Piwo Między Projektami #5

Nowy rok otworzyliśmy z przytupem na największym P.M.P. jakie do tej pory zorganizowaliśmy. W wydarzeniu brało udział około 90 osób, 7 ekspertów w sesji round tables oraz 2 prelegentów. Jako pierwszy na scenie wystąpił Grzegorz Szałajko, który opowiedział o swoich doświadczeniach z odwiedzenia 48 krajów oraz o tym jak wpłynęły one na postrzeganie obszaru zarządzania projektami. Następnie na scenie pojawił się Paweł Bochnowski, który pod koniec roku objął nową rolę w w organizacji finansowej w Londynie i na co dzień pracuje w środowisku wielokulturowym. Podzielił się z nami swoimi wnioskami dotyczącymi pracy w takim zespole oraz tego co należy robić, by lepiej z nimi współpracować. Następnie mieliśmy krótką przerwę w części barowej, aby lepiej przygotować się do drugiej części wydarzenia, sesji round tables, w której wzięli udział:

  • Igor Mróz– Dlaczego projekty się opóźniają?
  • Karolina Sztur & Ewa Mitulska-Wójcik – Czym można zabłysnąć podczas rozmowy rekrutacyjnej na PMa?
  • Joanna Adamska – Jak współpracować z generacją Y?
  • Dawid Straszak – Czy „charyzmatyczny” znaczy „lepszy”? o wykorzystaniu charyzmy w biznesie.
  • Justyna Jakubczyk – Empatia w Customer Experience.
  • Marek Bugiel – Delegation Poker, czyli skuteczne narzędzie do delegowania.
  • Agnieszka Światowa – Kobiety w projektach IT, mentoring.

 

CZYM JEST PIWO MIĘDZY PROJEKTAMI?

Cykliczne wydarzenia P.M.P., czyli na luzie o biznesie. Ich głównym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczenia zawodowego oraz nawiązywania nowych kontaktów. Na początek dwa 15-minutowe przygotowane wystąpienia, które otworzą wydarzenie i zainspirują uczestników do dalszych rozmów. Po przerwie na networking, uczestnicy będą mogli wziąć udział w moderowanych rozmowach w mniejszych grupach w sesji “round tables”. Każdy ze stolików ma wyznaczoną osobę, eksperta–facylitatora czuwającego nad przebiegiem rozmowy z konkretnym tematem przewodnim, który zawsze jest prezentowany przed wydarzeniem. Dzięki temu uczestnicy mogą przyjść z gotowymi pytaniami dotyczącymi projektów, nad którymi obecnie pracują lub po prostu dołączyć się do prowadzonych rozmów dzieląc się swoim doświadczeniem. Piątkowa atmosfera, ciekawi goście, którzy znają się na swoich specjalizacjach oraz uczestnicy pracujący w podobnej branży – tak wyglądają spotkania Piwa Między Projektami.

Zobacz informacje o najbliższym wydarzeniu