C-level management

Wszystkie firmy odnoszące sukcesy rozwijają się i zmieniają poprzez projekty, często opierając na nich całą swoją działalność. Dlatego skuteczne praktyki zarządzania projektami stały się kluczowąprzewagą konkurencyjną dla coraz większej ilości przedsiębiorstw. Szkolenie “C-level management” ma pomóc zrozumieć w jaki sposób komunikować zmianę w organizacji oraz pokazać sposoby wspierania projektów z perspektywy wyższej kadry zarządzającej. Techniki i narzędzia, które okażą się pomocne i ułatwią zarządzanie ryzykiem czy kierowanie się wartością biznesową zostaną poparte licznymi przykładami z rzeczywistych organizacji. Ponad 14 lat doświadczenia trenera w ocenie międzynarodowych projektów i wiele przykładów ze współpracy w ramach dużych i mega projektów czynią ten trening wyjątkowym.

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają wpływ na organizację podejmując strategiczne decyzje, w szczególności:

  • kadry zarządzającej
  • członków zarządu,
  • dyrektorów oddziałów,
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
  • program & portfolio managerów
  • sponsorów projektów i programów

oraz osób, które chcą nauczyć się definiować oraz nadzorowaćportfele, programy i projekty zapewniając realizację zamierzonych korzyści biznesowych.

Trener

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym doświadczeniem oraz pasją podczas szkoleń. Mentor biznesowy oraz współtwórca standardu zarządzania ryzykiem według PMI.
Zobacz profil trenera