Employer Branding

Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy to skomplikowany proces, który nigdy się nie kończy. Sukces na tym polu odnoszą organizacje, które nie tylko rozumieją potrzeby swoich pracowników, ale potrafią przemyślaną strategią przyciągnąć uwagę konkretnych specjalistów. Employer branding to bardzo szybko rozwijająca się dyscypliną i łączy kompetencje i wiedzę z trzech obszarów: marketingu, PR i HR. Nowe trendy, wszechobecna technologia czy następne roczniki kandydatów do pracy, wymagają od osób zajmujących się EB ciągłego przystosowywania się do zmieniających warunków. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia strategii wizerunkowych w ramach organizacji, w której pracują. W osiągnięciu tego celu pomoże zestaw sprawdzonych narzędzi szczegółowo omówionych przez prowadzącego oraz jego wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu różnych kampanii marketingowych.

 

Szkolenie skierowane jest do osób mających wpływ na tworzenie i realizację kampani wizerunkowcyh organizacji, w szczególności:

  • managerów HR
  • project managerów,
  • employer branding managerów
  • marketingowców
  • specjalistów ds. komunikacji,

oraz osób, które chcą się nauczyć rozwijać potencjał organizacji w celu przyciągnięcia specjalistów.