Management 3.0

Nowoczesne style zarządzania to odpowiedź na bardzo burzliwe otoczenie, chaos informacyjny, który panuje w biznesie oraz zmiany pokoleniowe i odmienne wymagania młodych ludzi. W dzisiejszych czasach od liderów oczekuje się o wiele więcej i śmiało można powiedzieć, że skuteczni przywódcy mają ogromne przełożenie na wyniki całego przedsiębiorstwa. To przecież do ich zadań należy motywowanie, zarządzanie, wspieranie czy komunikacja z pracownikami, a to wszystko bezpośrednio przekłada się na poziom realizacji celów całej organizacji. Management 3.0 to innowacyjne podejście do zarządzania, którego głównym celem jest maksymalizowanie wartości biznesowej i współpracy zespołowej. Szkolenie obejmuje teorię złożoności, zarządzanie zmianą czy delegowanie zadań. Pokazuje gotowe narzędzia i techniki oraz podaje wskazówki jak budować przedsiębiorstwa, w której kluczową rolę odgrywa wartość oraz kultura organizacyjna. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość spojrzeć na zarządzanie z innej perspektywy, a pomocne będzie w tym wieloletnie doświadczenieprowadzącego w międzynarodowych projektach.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą się rozwijać jako liderzy i pogłębić swoją wiedzę o zarządzaniu, w szczególności

 • kadry zarządzającej,
 • managerów liniowych,
 • team liderów,
 • kierowników projektów
 • właścicieli małych i średnich firm,

oraz wszystkich osób, które w pracy zawodowej zarządzają ludźmi lub zespołami i chcieliby działać efektywniej.

Zakres szkolenia

Dzień 1
 • Management 3.0 i inne nowoczesne metodyki zarządzania
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Wywieranie wpływu na złożone adaptacyjne środowisko organizacyjne
 • Efektywna informacja zwrotna
Dzień 2
 • Budowanie systemu organizacji poprzez wytyczanie granic
 • Naukowe podejście do ulepszania – Scientific Thinking
 • Od delegacji zadań do delegacji odpowiedzialności