Negocjacje w biznesie

Negocjacje są umiejętnością, która przydaje się nie tylko w naszym życiu zawodowym, ale jej skuteczne stosowanie przynosi nam w każdej dziedzinie życia. Podczas takich rozmów ustalamy cele i możliwości ich realizacji, a często jest to bardzo ważny moment i może nieodwracalnie decydować o dalszych losach projektu. Wtedy z pomocą przychodzą różnego rodzaju narzędzia, techniki, zwroty, które przybliżą nas do osiągnięcia oczekiwanych wyników. Dodatkowo sprawne negocjowanie jest istotne przy rozwiązywaniu konfliktów oraz szeroko rozumianej sztuce komunikacji. Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się w więcej o osobowości negocjatora, stylu prowadzonych negocjacji i planowania ich efektów, ale przede wszystkim zobaczysz jak dużą rolę w pełni komunikacja werbalna i niewerbalna. Dodatkowo będziesz miał okazję poznać sprawdzone narzędzia wypracowane przez trenera podczas wieloletniej karieryzawodowej w handlu.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które na co dzień w pracy mają do czynienia z procesami zakupowymi i możliwością negocjacji, w szczególności:

  • zakupowców,
  • kierowników projektów,
  • managerów,
  • kadrę zarządzająca,
  • sprzedawców i handlowców,
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,

oraz osób, które swoją chcą świadomie wykorzystywać techniki negocjacyjne i częściej realizować swoje cele, a nie cele innych osób.