Przywództwo

Po ukończeniu kursu będziesz posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą z obszaru zarządzania. Nauczysz się jak skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zrozumiesz sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych. Po szkoleniu będziesz potrafił planować i organizować pracę zespołu, zarządzać nim i rozwiązywać konflikty. Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, który pozwoli na dokładne określenie Twoich predyspozycji osobowościowych w miejscu pracy oraz na poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń.

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

Trener

Tomasz Kopczyński
Praktyk w zakresie zarządzania oraz kształtowania potencjału biznesowego organizacji. Ekspert myślenia systemowego oraz konsultant specjalizujący się w obszarze zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.
Zobacz profil trenera