Sztuka decyzji

Każdego dnia menedżerowie, liderzy oraz kierownicy w swojej pracy stają przed wyzwaniem, jakim jest podejmowanie decyzji. Ich trafność przekłada się na wzrost skuteczności podejmowanych przez nich działań. Dokonywanie wyborów jest sztuką, którą ciężko opanować, a dynamicznie zmieniający się rynek znacznie to utrudnia. Proces podejmowania decyzji często przebiega w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, niejednokrotnie ciężko przewidzieć konsekwencje, a rozpoznanie potencjalnych możliwościi ich skutków wymaga nie tylko doświadczenia, ale również czasu, którym nie zawsze dysponujemy. Podczas szkolenia, prowadzący w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie przybliży proces podejmowania decyzji nie tylko w kontekście ogólnej teorii, ale przede wszystkim praktyki. Liczne przykłady pokażą pułapki i ryzyka, a wiedza na temat różnych metod i technik z pewnością przełoży się na jakość podejmowanych decyzji.

Szkolenie skierowane jest do osób, chcących opanować sztukę dokonywania trafnych wyborów, w szczególności:

  • kadry zarządzającej,
  • menedżerów,
  • kierowników,
  • team liderów,
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.