Zarządzanie interesariuszami

Ponieważ nie sposób prowadzić projektów bez udziału innych osób skuteczny project manager powinien umiejętnie zarządzać nie tylko swoimi pracownikami, ale także interesariuszami projektu. Są nimi nie tylko osoby mające bezpośredni wpływ na dany projekt, ale również wszyscy, których w mniejszym lub większym stopniu on dotyczy, dlatego też okazuje się, że często największą trudnością jest wyłonienie kluczowych interesariuszy. Podczas szkolenia dowiesz jak ich zidentyfikować oraz poznasz proces zarządzania interesariuszami na każdym etapie trwania projektu, od jego inicjacji aż po zakończenie. Skuteczność tej współpracy ma ogromny wpływ zarówno na przebieg jak i na efekt końcowy projektu, mogącego zakończyć się sukcesem lub niepowodzeniem. Prowadzący szkolenie w oparciu o liczne przykłady pokaże jak się z nimi komunikować i jakich informacji im udzielać, by budować relacje w oparciu o współpracę i zaufanie. Efektywne zarządzanie interesariuszami przekłada się na skuteczne realizowanie celów przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, pracujących w projektach, w szczególności:

 • project managerów,
 • kadry zarządzającej,
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • przedsiębiorców,
 • właścicieli małych i średnich firm

oraz osób chcących poprawić swoją komunikację z interesariuszami.

Zakres szkolenia

Dzień 1
 • Podział interesariuszy na grupy
 • Nawiązywanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
 • Informowanie i zarządzanie w trakcie projektu
 • Momenty krytyczne