Zarządzanie ryzykiem, czyli jak wykorzystać szanse w projektach

Czas trwania

16h - 4x4h

Miejsce

online
szkolenie w języku polskim lub angielskim

Naucz się trafnie analizować możliwości płynące z otoczenia

Agenda PDF

Profesjonalny proces zarządzania ryzykiem jest sprawdzonym sposobem na identyfikowanie zagrożeń iszans dla przedsiębiorstwa oraz sprawnego odpowiadanie na ich potrzeby. Dowiedz się, jak skutecznie reagować na sygnały rynkowe i jak wykorzystać zmienne otoczenie rynkowe do osiągnięcia przewagi nad konkurencją!

Szkolenie „Zarządzanie ryzykiem” wyposaży Cię w gotowe narzędzia i metryki, które pozwolą Ci odpowiednio zareagować i skorygować plany z korzyścią dla biznesu. Umożliwią Ci spojrzeć na ryzyko oczami sponsora, klienta oraz zespołu projektowego, dzięki przemyślanym zajęciom warsztatowym i pracy w grupach. Zobaczysz, że bez nakładu dodatkowych raportów i formalności można na bieżąco dostosowywać nasze działania do rynkowych oczekiwań i kluczowych interesariuszy.

Sprawdź, jak wygląda zarządzanie szansami i zagrożeniami w praktyce – skorzystaj z wiedzy i doświadczenia prowadzącego szkolenie Grzegorza Szałajko, który  jest współtwórcą światowego standardu zarządzania ryzykiem według PMI, a jako konsultant uczestniczył we wdrażaniu najlepszych praktyk biznesowych w rożnych organizacjach.

Na szkoleniu „Zarządzanie ryzykiem” dowiesz się, jak:

– zaprojektować proces zarządzania ryzykiem, który (za)działa w Twojej organizacji;

– trafnie identyfikować źródła ryzyka i stworzyć fundament skutecznej strategii;

– zaplanować działania i procesy, które zaangażują zespoły do poszukiwania szans rynkowych;

– przygotować harmonogram pracy oparty o konkretne dane i możliwe scenariusze.

DLACZEGO WARTO?

WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ

WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ

Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwoli Ci zareagować na trendy... zanim zrobi to konkurencja! Dzięki temu, alokacja zasobów oraz ludzi i ich wysiłku w realizację kluczowych zadań będzie zdecydowanie łatwiejsza dla Ciebie i Twojej firmy.

PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE

PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE

Podstawą przemyślanego procesu zarządzania ryzykiem jest analiza danych – znając swoje szanse i zagrożenia i umiejąc je analizować, posiadasz informacje, które umożliwią Ci podejmowanie (jeszcze) lepszych decyzji biznesowych.

DOŚWIADCZONY PROWADZĄCY

DOŚWIADCZONY PROWADZĄCY

Grzegorz jest praktykiem i w swojej karierze pracował ze startupami oraz globalnymi korporacjami. Współtworzył, jako członek głównego zespołu, międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem według Project Management Institute, a obecnie jako doradca strategiczny wspiera organizacje w skutecznym zarządzaniu szansami i zagrożeniami płynącymi z otoczenia.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematem zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym. W szczególności zainteresowani będą:

 • kierownicy projektów,
 • kadra zarządzająca,
 • analitycy biznesowi,
 • audytorzy,
 • dyrektorzy i kierownicy operacyjni,
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,

oraz wszystkie osoby chcące zgłębić tematykę analizy ryzyka i jego wpływu na prowadzone projekty, programy lub całe organizacje.

Zakres szkolenia

Część 1 (4h)
 • Planowanie zarządzania ryzykiem w projektach
 • Czym jest ryzyko?
 • Podejście interesariuszy do ryzyka – apetyt i tolerancja
 • Identyfikacja kategorii ryzyka (RBS – Risk Breakdown Structure)
 • Delegowanie zarządzania ryzykiem
 • Rola planu zarządzania ryzykiem
Część 2 (4h)
 • Sprawna identyfikacja ryzyka
 • Narzędzia i metody identyfikacji ryzyka
 • Metajęzyk jako sposób na precyzyjną komunikację ryzyka
 • Diagram Ishikawy jako sposób na identyfikację konkretnych ryzyk
 • Rejestr ryzyka jako narzędzie do „niezapominania”
Część 3 (4h)
 • Analiza jakościowa ryzyka
 • Podstawowe cechy ryzyka podlegające analizie
 • Wpływ cech ryzyka na działania w projekcie
 • Wizualizacja ryzyka (macierz wpływ/prawdopodobieństwo)
 • Budowanie komunikacji o ryzyku z kluczowymi interesariuszami
Część 4 (4h)
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Odpowiedzi na szanse (wzmocnienie, podjęcie, udostępnienie, akceptacja)
 • Odpowiedzi na zagrożenia (unikanie, łagodzenie, transfer, akceptacja)
 • Zagrożenia wynikające z akceptacji aktywnej
 • Ryzyka wtórne i rezydualne
 • Podsumowanie warsztatu

DOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW

Dopisz się do listy uczestników najbliższego szkolenia otwartego online i dowiedz się od praktyka, jak zarządzać szansami i zagrożeniami.

Robiąc to teraz rezerwujesz sobie najniższą cenę warsztatów.

 • profesjonalnie przygotowany warsztat online
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa i PDU (contact hours)
 • małe grupy warsztatowe i praktyczne wskazówki

EARLY BIRDS
1882 PLN netto + VAT

Cena reagularna
2315 PLN netto + VAT

  W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym dla grupy 8-15 osób, skontaktuj się z zespołem Indeed.
Zapisz się

Kto prowadzi szkolenie

Prowadzący kurs

Grzegorz Szałajko
Doświadczony manager w międzynarodowych projektach - wielokrotnie zapewniał strategiczne wsparcie na poziomie centrali dużej korporacji
Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii, współtwórca standardu zarządzania ryzykiem PMI
Autor programów MBA oraz Executive MBA w obszarze zarządzania projektami i strategicznego. Ceniony wykładowca polskich i międzynarodowych uczelniach
Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach branżowych
Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym doświadczeniem podczas prowadzonych szkoleń, często współpracując bezpośrednio z kadrą zarządzającą. Mentor biznesowy oraz współtwórca międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem w portfelach, programach i projektach wydanego przez PMI.
Zobacz profil trenera

Wywiad z Grzegorzem Szałajko

Zgłoszenie na szkolenie

  X
  Jesteś zainteresowany szkoleniem?

  Zostaw nam namiary do siebie.

  Nie spamujemy, skontaktujemy się z Tobą możliwie szybko tylko w sprawie szkoleń.