Zarządzanie ryzykiem

Organizacje prowadzą swoją działalność w zmiennym otoczeniu, a każda firma musi wypracować swój sposób radzenia sobie z niepewnością. Poukładany i przemyślany proces zarządzania ryzykiem jest dobrym sposobem na systematyczne identyfikowanie szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa oraz sprawne odpowiadanie na nie. Skuteczna analiza i szybka odpowiedź na sygnały rynkowe może być ogromną przewagą konkurencyjną. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i metryki pozwalające odpowiednio wcześniej zareagować i skorygować plany projektów z korzyścią dla całej organizacji. Dodatkowo forma warsztatowapozwoli spojrzeć na ryzyko oczami sponsora, klienta oraz zespołu projektowego. Prowadzący dzięki uczestnictwie w tworzeniu międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem posiada wiedzę o najnowszych trendach w tej dziedzinie, a dzięki uczestnictwie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem w licznych organizacjach, może przytoczyć wiele praktycznych przykładów.

 

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematem zarządzania ryzykiem zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, w szczególności:

  • kierowników projektów,
  • kadry zarządzającej,
  • biznes analityków,
  • audytorów,
  • dyrektorów i kierowników operacyjnych,
  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,

oraz osób chcących zgłębić tematykę analizy ryzyka i wpływu na prowadzone projektów, programy czy całe organizacje.

Trener

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym doświadczeniem oraz pasją podczas szkoleń. Mentor biznesowy oraz współtwórca standardu zarządzania ryzykiem według PMI.
Zobacz profil trenera