Zarządzanie ryzykiem, czyli jak wykorzystywać szanse rynkowe

Czas trwania

2 dni/16 godzin

Miejsce

Wrocław
szkolenie w języku polskim lub angielskim

Organizacje prowadzą swoją działalność w zmiennym otoczeniu, a każda firma musi wypracować swój sposób radzenia sobie z niepewnością. Poukładany i przemyślany proces zarządzania ryzykiem jest dobrym sposobem na systematyczne identyfikowanie szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa oraz sprawne odpowiadanie na nie. Skuteczna analiza i szybka odpowiedź na sygnały rynkowe może być ogromną przewagą konkurencyjną. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i metryki pozwalające odpowiednio wcześniej zareagować i skorygować plany projektów z korzyścią dla całej organizacji. Dodatkowo forma warsztatowa pozwoli spojrzeć na ryzyko oczami sponsora, klienta oraz zespołu projektowego. Prowadzący dzięki uczestnictwie w tworzeniu międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem posiada wiedzę o najnowszych trendach w tej dziedzinie, a dzięki uczestnictwie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem w licznych organizacjach, może przytoczyć wiele praktycznych przykładów.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematem zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym. W szczególności zainteresowani będą:

 • kierownicy projektów,
 • kadra zarządzającej,
 • analitycy biznesowi,
 • audytorzy,
 • dyrektorzy i kierownicy operacyjni,
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,

oraz wszystkie osoby chcące zgłębić tematykę analizy ryzyka i jego wpływu na prowadzone projektów, programy lub całe organizacje.

Dzień 1
 • Planowanie zarządzania ryzykiem w projektach
 • Określanie tolerancji na ryzyko
 • Identyfikacja źródeł szans i zagrożeń
 • Analiza interesariuszy pod kątem wpływu na ryzyko
Dzień 2
 • Analiza jakościowa ryzyka
 • Ocena pilności zaobserwowanego ryzyka
 • Priorytetyzacja ryzyka i jego komunikacja
 • Eliminacja zbędnych buforów w projekcie

Kto prowadzi szkolenie

Prowadzący kurs

Grzegorz Szałajko
Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii
Strategiczne wsparcie na poziomie centrali dużej korporacji oraz doświadczenie międzynarodowych projektach
Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University) oraz na wielu polskich uczelniach.
Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach branżowych.
Doradca strategiczny i menedżer projektów, który chętnie dzieli się swoim międzynarodowym doświadczeniem oraz pasją podczas szkoleń. Mentor biznesowy oraz współtwórca standardu zarządzania ryzykiem według PMI.
Zobacz profil trenera

Zarządzanie ryzykiem, czyli jak wykorzystywać szanse rynkowe

Zgłoszenie na szkolenie

X
Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Zostaw nam namiary do siebie.

Nie spamujemy, skontaktujemy się z Tobą możliwie szybko tylko w sprawie szkoleń.