Sylwia Dąbrowska

Specjalista w treningu indywidualnych predyspozycji przekładających się na produktywność całych zespołów. Pracuje z przedstawicielami ze świata biznesu i sportu, rozwijając talenty managerów oraz zawodników i trenerów. Pokazuje wartość dobrej komunikacji oraz wpływ inteligencji emocjonalnej na osiągane wyniki.

Sylwia prowadząc konsultacje i szkolenia dla biznesu z nowoczesnych metod zarządzania, wykorzystuje wiedzę zdobytą również podczas zajęć ze sportowcami – zawodnikami oraz trenerami. Praca z przedstawicielami tych dwóch światów pozwala jej poszerzać doświadczenie o inny punkt widzenia. Specjalizuje się w obszarach inteligencji emocjonalnej oraz facylitacji, pokazuje managerom jak dzięki tym kompetencjom mogą lepiej zarządzać pracą innych.

Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking oraz Mind Sonar, które połączone ze sobą dają nie tylko lepszą wiedzę o produkcie, ale też jego użytkownikach oraz członkach zespołu projektowego. W szkoleniach i projektach doradczych wspiera budowanie atmosfery pracy, czyli kultury organizacji, którą uważa za jeden z najważniejszych czynników stojącym za sukcesami każdej firmy.

Od wielu lat współpracuje z przedstawicielami biznesu oraz zawodnikami ze świata sportu. Sylwia godzi ze sobą wiele obowiązków, nie tylko zawodowych, ale zawsze dobrą energią oraz nastawieniem dzieli się z ludźmi dookoła.

Trener mentalny polskiej reprezentacji w siatkówkę mężczyzn U21 w kadrze Michała Bąkiewicza
Facylitator zespołów sportowych, projektowych oraz warsztatów biznesowych
Certyfikowany konsultant narzędzia do badania stylów myślenia - MindSonar oraz moderator Design Thinking
Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie
9
lat doświadczenia we współpracy z zawodnikami i managerami w oparciu o autorskie programy rozwojowe
250
sportowców i managerów w procesie treningu mentalnego (zespołowo i indywidualnie)
7w1
matka, kobieta, trener, organizator wydarzeń, wizjoner, wykładowca, autor