Wywiad z Mirosławem Dąbrowskim

Dyskutujemy z Mirosławem Dąbrowskim na te maty związane ze zwinnym zarządzaniem na poziomie zespołów oraz całych organizacji. Jaką rolę odgrywa Scrum Master, czy jest potrzebny w nowoczesnych organizacjach? Transformacje i zarządzanie zmianą – wyzwanie prowadzenia biznesów w dzisiejszych czasach.